Day

January 9, 2021

இரண்டாம் உலகப்போரில் ஜப்பான் நடத்திய பாலியல் கொடூரங்கள! WWII JAPAN

இரண்டாம் உலகப்போரில் கொரியாவைச் சேர்ந்த 2 லட்சம் பெண்களை பாலியல் அடிமைகளாக ஜப்பான் ராணுவம் நடத்தியது. இதுதொடர்பான பிரச்சனைகள் 1965 ஆம் ஆண்டு முடிவுக்கு வந்ததாக ஜப்பான் கூறினாலும், இந்த...
Read More