அசோகர்

மவுரியப் பேரரசின் மதிப்பு மிகுந்த பேரரசர் அசோகர்.2 ஆயிரத்து 275 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே...
Read More

பெனாசிர் புட்டோ

பெனாசிரின் வாழ்க்கை மிகக் குறுகியது. அதிலும் வெளிநாட்டிலேயே பெரும்பாலும் கழிந்துவிடுகிறது.சொந்த நாட்டில் தங்க...
Read More

வ.உ.சிதம்பரனார்

இந்திய விடுதலைப் போராட்டத் தலைவர்களில்வ.உ.சி. முதல் வரிசையில் இடம் பிடித்தவர். அன்றைய காலகட்டத்தில்...
Read More