Home > அறிவியல் > ஆதி மனிதனின் தோற்றம் எப்படி இருந்தது?

ஆதி மனிதனின் தோற்றம் எப்படி இருந்தது?

ஆதி மனிதனின் பூர்வீகம் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தொடங்கியது. சுமார் 20 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த ஆதிமனிதன் உடல் முழுவதும் ரோமத்துடன், மனிதக் குரங்கைப் போன்ற முகத்துடன் இருந்தான். நேராக நிமிர்ந்து நடந்த அவன் குச்சிகள், கற்கள், எலும்புகள் ஆகியவற்றை கருவியாகப் பயன்படுத்தினான்.

You may also like
படிமம் என்பது என்ன?
டைனோசர்கள் நீளமான பெயர்களைப் பெற்றிருப்பது ஏன்?
மேகங்கள் எப்படி உருவாகின்றன?
48 எம்.பி ஸ்மார்ட் போன் அறிமுகம்

Leave a Reply