Home > ஆன்மீகம் > செல்வம், அறிவு, கொடை இவற்றுக்கு இலக்கணம் என்ன?

செல்வம், அறிவு, கொடை இவற்றுக்கு இலக்கணம் என்ன?

ஏழைகளுக்குப் பயன்படும் செல்வமே செல்வமாகும். அருளைப் பெற ஆரோக்கியத்தை வளர்த்துக் கொள்ளப்படும் அறிவே அறிவாகும். பசியால் வருந்தும் ஏழைகளுக்கு ஒருவேளை சோறு போடாதவர்களின் கொடை கொடையாகாது.

Leave a Reply